veri madenciliği

Doğru ve temiz bilgiye ulaşmanın
En iyi yolu

Aşamaları veri seçimi, ön işleme, indirgeme, veri madenciliği, doğrulama ve yorumlama gibi ana başlıklarda toplayabiliriz. Gelişmiş yapıların tamamında kullanılan bu özel yöntem firmanızdaki verilerin performans raporlamalarından fayda / maliyet hesaplarına kadar faydalı ve temiz veri kümelerine dönüştürülmesini sağlamaktadır.

Veri madenciliği ile doğru hedef kitle

Basit bir tanım yapmak gerekirse veri madenciliği, büyük ölçekli veriler arasından bilgiye ulaşma, bilgiyi madenleme işidir. Ya da bir anlamda büyük veri yığınları içerisinden gelecekle ilgili tahminde bulunabilmemizi sağlayabilecek bağıntıların bilgisayar programı kullanarak aranmasıdır.

veri madenciliği